Workshop: Communiceren met visuele impact!

 

Syntracademie

Voor Syntracademie, de academie voor trainers en docenten bij Syntra West en SBM werd door Karl Mortier Visual Problemsolver een reeks workshops verzorgd over het belang van visualisatie in de het leslokaal. Deelnemers gingen actief aan de slag en ervoeren zelf hoe visualisatie tot meer interactie leidt

Unilin

Communiceren met visuele impact volgens Agile principes bij Unilin in het unieke kader van Hangar K in Kortrijk. 

Het doorbreken van het cliché "ik kan niet tekenen". Je gaat meteen aan de slag en het tegendeel wordt bewezen:"iedereen is in staat te tekenen en een boodschap visueel voor te stellen".

In deze workshop gingen we uiteraard dieper met een aanzet tot het ontwikkelen van een eigen visueel alfabet voor het team. Samenwerken in team aan een concrete case.

De cases werden voorgesteld en concrete visuele tips versterkten het beeld en het visueel vertrouwen.

Tussendoor kunnen de deelnemers experimenteren met allerlei materiaal.

Deze workshop is een mooie afwisseling tussen individueel creatief bezig zijn, samenwerken in team naar een bepaald doel, genieten van de tussentijdse stappen en samen fier zijn over het eindresultaat.